Illbruck Purschuim FM310 750ml met PRO purpistool en reiniger (Set van 12 bussen)

120.59 EUR 9000074
Eancode 7448112441473
Artikelnummer 0209.00053
Adviesprijs: € 145,29
Onze Prijs31% korting op de adviesprijs
€ 99,66
€ 120,59 Incl. BTW
Prijs per set
gratis verzending vanaf € 100,00
  7 sets In voorraadverzending vandaag
set
 • Bezorging in heel Europa

 • Gratis bezorging vanaf € 100,00

 • 150.000 tevreden klanten

 • Een 9.3 klantenbeoordeling

 • Een bekroonde klantenservice

Gebruik dit product veilig. Lees vóór gebruik eerst de productinformatie.

Productinformatie

Specificaties tot vragen

  Omschrijving

  Illbruck FM310 is een professioneel purschuim dat geschikt is voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, naden en kieren.

  Toepassingsgebied

  Geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren van o.a.: scheidingswanden met verdiepingsvloeren en scheidingswanden onderling, stel- en montageruimten tussen prefab elementen, aansluitnaden van nokken, kepers en dakkapellen, doorvoeringen van leidingen en pijpen en het afdichten van isolatieplaten onderling. Ook bekend als isolatieschuim.

  • Professionele kwaliteit
  • Groot vullend vermogen
  • Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
  • Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk
  • Zeer goede akoestische eigenschappen
  • Langere houdbaarheid: 24 maanden

  Verwerking

  • Bus voor ieder gebruik gedurende minimaal 20 seconden krachtig schudden.
  • Spuit de adapter ring van het pistool vooraf goed in met AA291 Adapter Smeerspray. Dit zorgt voor een langere levensduur van het pistool en voorkomt hechting van schuim, beschadiging van het busventiel en lekkage van de bus.
  • Verwijder hierna de beschermkap van de bus en draai deze op het pistool of bevestig de AA210 Spray Nozzle.
  • Bij het gebruik van een pistool kan de schuimhoeveelheid geregeld worden door de trekker en de instelling van de doseerschroef op het pistool.
  • Voeg voor ca. 90% vullen. Bij voegen breder dan 30 mm en dieper dan 70 mm schuim in meerdere lagen, met tussenpozen van 1 á 2 uur, aanbrengen. Licht voorbevochtigen alvorens de volgende laag aan te brengen.
  • Bij hergebruik van de bus steeds opnieuw schudden. Het pistool kan tot 4 weken op de bus blijven, mits rechtop bewaard.
  • Voor een optimaal resultaat adviseren wij het gebruik van de AA250 Foam Gun Pro of AA270 Foam Gun Ultra. 

  EigenschapNormSpecificatie
  Materiaalsoort   polyurethaan prepolymeer
  Componenten   1K
  Karakter   standaard
  Uitharding   vochtuithardend
  Dichtheid EN 17333-1 15 - 25 kg/m3
  Huidvorming EN 17333-3 11 minuten
  Snijdbaar EN 17333-3 48 minuten
  Vol belastbaar   24 uur
  Opbrengst per bus EN 17333-1 40 liter
  Opbrengst per liter EN 17333-1 53 liter
  Vullingsgraad in voeg   80 %
  Treksterkte EN 17333-4 71 kPa
  Rek bij Breuk EN 17333-4 21%
  Afschuifsterkte EN 17333-4 52 kPa
  Vervorming (MTV) EN 17333-4 -
  Akoestische isolatie EN ISO 10140 -
  Luchtdichtheid BRL2804 - 4.2.2 -
  Compressieweerstand 10% EN 17333-4 31 kPa
  Wateropname EN 1609 0,2 kg/m²
  Warmtegeleidingscoëfficient λ EN 12667 0,036 W/m.K
  Brandklasse DIN 4102-1 B3
  Temperatuursbestendigheid Lang -40°C tot +90°C
  Temperatuursbestendigheid Kort -40°C tot +130°C
  Verwerkingstemperatuur   -10°C tot +35°C
  Opslag temperatuur, maximaal   +20°C
  Houdbaarheid   24 maanden


   Specificaties zijn gebaseerd op gebruik met pistool, bij 23 °C en 50 % r. h.

  Wat staat er op het etiket?

  Etiketteringselementen

  Gevarenpictogrammen

       GHS02           GHS07           GHS08

  Signaalwoord : Gevaar


  Gevaarlijke bestanddelen: 

  methyleendifenyldiisocyanaat  Gevarenaanduidingen (CLP)

  H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
  H332 Schadelijk bij inademing.
  H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden
  veroorzaken.
  H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.  Veiligheidsaanbeveling (CLP)

  P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
  ontstekingsbronnen. Niet roken.
  P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
  P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  P284 Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.
  P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.


  Aanvullende gegevens:

  EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.


  Etiketteringselementen (Reiniger)

  Gevarenpictogrammen

       GHS02           GHS07      

  Signaalwoord : Gevaar


  Gevaarlijke bestanddelen: 

  aceton  Gevarenaanduidingen (CLP)

  H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
  H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  Veiligheidsaanbeveling (CLP)

  P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
  ontstekingsbronnen. Niet roken.
  P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
  P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
  P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.  Aanvullende gegevens:

  EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

  Specificaties

  • Artikelnummer

   0209.00053

  • Merk
  • Afname per

   1 set

  • EAN

   7448112441473

  • inhoud (ml)

   750

  • type

   FM310

  Bekijk alle specificaties

  Downloads

  Bekijk alle downloads

onze garanties & service

Nog vragen? Bel ons op WhatsApp0224 - 212 026

  Veelgestelde vragen 2

  • Vraag: Hoe zit dat met luchtdicht bouwen?

   Antwoord:

   Luchtdicht bouwen is vanaf 1 juli 2020 wettelijk verplicht. Vanaf 1 juli 2020 geldt dat alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, moet voldoen aan de drie vereisten van BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen). De huidige EPC-eisen komen daarmee te vervallen. De drie eisen van BENG zijn onder te verdelen in BENG 1, BENG 2 en BENG 3. Vooral BENG 1 heeft veel raakvlak met luchtdicht bouwen.

   Lees in ons blog - alles over luchtdicht bouwen

  • Vraag: Wat voor soort Purschuim moet ik gebruiken?

   Antwoord:

   Purschuim, het is als de chocoladefabriek van Willy Wonka. Zoveel verschillende soorten en merken, je kunt erin verdwaald raken. Maar als je eenmaal de goede gevonden hebt, is de gouden wikkel in de pocket.

   In deze blog behandelen wij de verschillende types en merken Purschuim die GYZS aanbiedt en de daarbij behorende specificaties.

Wat Klanten Zeggen

Nog geen beoordelingen geplaatst

Er zijn nog geen beoordelingen over de Illbruck Purschuim FM310 750ml met PRO purpistool en reiniger (Set van 12 bussen) geplaatst. Je kunt hiernaast jouw ervaring delen door een beoordeling te plaatsen. Daarmee help je een volgende koper! En maak je zelf kans op een waardebon.

Schrijf hier uw eigen beoordeling

Geef uw beoordeling (Eerst Even Inloggen)

Kwaliteit
Prijs
Gebruikersgemak

speciaal voor u gekozen

blog mee met GYZS