Kelfort purschuim - Flex pur - flexibel - NBS - 750 ML

  • Merk: Kelfort
  • Artikelnummer: 0230.02451
  • Leveranciersnummer: 0507654
  • Eancode: 8714678175909
per 12,66 € 10,46
Adviesprijs: € 22,13 , jouw korting 53%
Bestel meer, betaal minder. Klik en bestel direct:
4% korting 12 x € 10,06
Je bespaart € 4,76
  • Koop 12 voor 12,17 € 10,06 en bespaar 4%
Gratis verzending vanaf € 100,00 incl. btw
60 dagen retourrecht
Zakelijk op rekening mogelijk
Kopersbescherming via Trusted Shops
Veilig betalen
Product informatie Heldere informatie

Productomschrijving

Purschuim Flex-pur 750ml

Purschuim Flex-pur 750ml

Algemene kenmerken

Voor uw gemak hebben wij alle specificaties van deze Purschuim nog even netjes op een rijtje gezet:

  • Leveranciersartikelnummer: 1516212
  • EAN: 8714678175909

Merkinformatie

Kelfort is het merk van deze Purschuim .Het merk bestaat al jaren en levert uitsluitend hoogwaardige A-kwaliteit. De artikelen van Kelfort stellen vrijwel nooit teleur en daarom verkopen wij al voor een lange periode met trots producten van dit merk, waaronder de Kelfort Purschuim.

Zakelijke aankoop?

Wilt u een zakelijke aankoop doen van Kelfort Purschuim 1516212 ? Voor al uw project- en voorraadbestellingen kunnen wij u snel voorzien van het juiste aanbod en offertes op maat. Met ervaring en kennis op de binnendienst zorgen we ervoor dat u weer snel verder kunt met uw klus of calculatie.. U kunt ons altijd bellen via 0224-212026. Dan bespreken we graag hoe we samen verder kunnen bouwen.

Wat staat er op het etiket?

Etiketteringselementen

Gevarenpictogrammen

     GHS02           GHS07           GHS08

Signaalwoord : Gevaar


Gevaarlijke bestanddelen: 

difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologenGevarenaanduidingen (CLP)

H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H332 Schadelijk bij inademing.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden
veroorzaken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.Veiligheidsaanbeveling (CLP)

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P284 Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.
P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.


Aanvullende gegevens:

EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Specificaties

Meer informatie
Artikelnummer 0230.02451
Merk Kelfort
Ook al zitten er meerdere aantallen in een verpakking. Soms kiezen wij ervoor om het toch per stuk te verkopen. Hier kunt u lezen of u dit artikel per volle verpakking of per stuk kunt kopen.
Afname per
1
leverancierartikelnr 0507654
EAN 8714678175909
Artikelsoort Purschuim los
inhoud (ml) 750
Kleur Wit
kleur (basis) Wit
Soort Niet Brandwerend
Type Zonder statiegeld
Uitvoering Voor Purpistool

Merkinformatie

Onze professionals staan voor u klaar

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00!

Bel 0224 - 212 026,WhatsApp of mail